汉语词典_在线汉语词典

输入词语即可查询词语含义解释

冷食_冷食含义_冷食的解释_冷食的意思

词语:

冷食

拼音: lěng shí

拼音:

lengshi

读音:

小喇叭 

解释:

冷食 lěngshí 凉的食品。如:冰激凌、雪糕等

与冷食字相近的词语_以冷字开头的词语

冷丁 冷丁丁 冷不丁 冷不伶仃 冷丝丝 冷主收边 冷人 冷低压 冷作 冷俊 冷俊不禁 冷做工 冷傲 冷僻字 冷光 冷兵器 冷冷淡淡 冷冷清清 冷冻厂 冷凄凄 冷剂 冷加工 冷化化 冷却 冷却剂 冷却强度 冷卿 冷厉 冷吟 冷呵呵 冷嗖嗖 冷嗦嗦 冷嘲 冷嘲热讽 冷噤 冷土荒堆 冷场 冷声冷气 冷处理 冷天 冷如霜雪 冷子 冷字 冷季型草 冷官 冷宫 冷局 冷峭 冷峻 冷巷 冷库 冷庙烧香 冷弯 冷心冷面 冷怔 冷意 冷战 冷战 冷手 冷招 冷排 冷摊 冷敷 冷暖 冷暖自知 冷曹 冷月 冷月葬情 冷杉 冷板凳 冷枪 冷柜 冷格 冷梦 冷气团 冷水 冷水浇头 冷水滩 冷水烫猪 冷汰 冷沉沉 冷泉 冷流 冷浴 冷涩 冷淋 冷淘 冷淡 冷清 冷滑 冷漠无情 冷澹 冷灰爆豆 冷灶 冷炙 冷炮 冷点 冷热 冷热交替 冷热度数 冷焰 冷煖 冷煖自知 冷瑟瑟 冷电烫 冷盆 冷盘 冷眉冷眼 冷眸残情 冷眼 冷眼旁观 冷眼相待 冷眼看穿 冷眼静看 冷碟 冷空气 冷窗冻壁 冷竈 冷竹 冷笑 冷箭 冷红 冷绊子 冷缝 冷署 冷背 冷脸子 冷色 冷艳 冷节 冷若冰霜 冷荤 冷菜 冷萌 冷落 冷蕊 冷藏 冷血 冷血动物 冷袖 冷袭伤害 冷裂纹 冷视 冷言冷语 冷讥热嘲 冷语 冷语冰人 冷读 冷调 冷货 冷遇 冷酷到底 冷酷无情 冷金牋 冷金笺 冷铺 冷链 冷锻 冷门 冷隽 冷靜 冷面 冷面孔 冷面寒铁 冷面笑匠 冷韵 冷颜 冷风瑟瑟 冷风飕飕 冷飕飕 冷食 冷餐 冷饮 冷香 冷鼻凹 冷齿

与冷食字相近的词语__以食字结尾的词语

一瓜共食 一食 三不食 三旬九食 三白食 上食 不劳而食 不时不食 不知寝食 不血食 不遑暇食 不食盗食 丐食 丧食 中食 丰衣美食 丰衣足食 乞食 乾食 二旬九食 二虎竞食 五不食 五种净食 五鼎食 井渫不食 享食 从食 代食 仰食 伙食 会食 传统美食 传食 伤食 伴食 佐食 余食 佣食 侑食 侮食 侯服玉食 侵食 假食 偏食 停食 克食 全环食 全食 八珍玉食 六食 共牢而食 内食 再食 冷食 凤食 击钟食 击钟鼎食 凿饮耕食 刍食 划粥而食 列鼎而食 初食 刨食 别食 券食 削衣贬食 加食 匾食 十二食 卑宫菲食 单食 南食 卬食 卯食 即食 厌食 发愤忘食 口食 吃偏食 吃独食 吃白食 合食 吉食 同盘而食 同食 吐食 君赐食 吹箫乞食 品食 唼食 啃食 啄食 啖食 啜食 喂食 嗛嗛之食 嗜食 嗟来之食 嗟来食 嗟食 嗷嗷待食 噆食 噎食 器食 嚼食 囓食 因噎去食 因噎废食 因曀废食 堂食 填食 壸浆箪食 壹食 夜食 大食 夹食 好衣美食 媮食 存食 孙食 孰食 安食 官礼茶食 官食 客中寒食 客食 宵衣旰食 宾食 宿食 寄食 寒食 寝食 寸食 对食 尊食 小寒食 小食 尝食 尸禄素食 尺板斗食 工食 市食 布衣疏食 帮虎吃食 并日而食 废寖忘食 废寝忘食 廊下食 廊食 廪食 弱肉强食 强食 忌食 恶衣薄食 恶食 戒食 扁食 打食 托食 扼吭夺食 护食 拨食 挑食 捕食 推食 掩食 揾食 摄食 摲耳食 撙衣节食 播食 敬事后食 斋居蔬食 施食 族食 日偏食 日全食 日旰忘食 日月交食 日食不食 日食 旰食 时食 昃食 昌亭旅食 易口以食 易子相食 易子而食 易粪相食 昼食 晋食 晏食 晚食 晨炊蓐食 暖衣饱食 暴饮暴食 月偏食 月盈则食 月食 服食 朔食 望屋而食 朝趁暮食 朝食 木食 杀食 杂食 果食 椟食 楟食 毛食 沐食 法喜食 流食 浮头食 浮食 消食 涧饮木食 淡食 渔食 温食 游食 滞食 火食 灭此朝食 炊食 烟火食 热食 熟食 燕子衔食 燕食 狂饮暴食 狗彘不食 狗食 独食 狼卜食 猎食 猪食 猫食 猫儿食 玉食 甜食 畋食 畏食 畜食 疏食 疽食 白食 益食 真食 眠食 禁食 禄食 福食 稷食 箪食 粉食 粒食 粗食 粝粢之食 粝食 粢食 粮食 糇食 糖食 糟食 糲食 系而不食 素食 红食 结食 给食 绝食 续食 绮食 维口食 缺衣少食 缺衣无食 美衣玉食 美食 羹食 耳食 肆口而食 肉食 胎食 胡食 膳食 自来食 良食 艰食鲜食 艰食 色恶不食 节衣缩食 节食 草衣木食 草食 荐食 荤食 菜食 菲食 营食 蒙山施食 蒸食 蔫食 蔬食 薄食 藿食 虎口夺食 蚤食 蜜食 蟊食 蠶食 血食 行食 衍食 衣食 袭衣兼食 褐衣疏食 褕衣甘食 觅衣求食 解衣推食 觳食 訾食 财食 贬食 资食 赋食 赐食 趁食 足兵足食 足衣足食 足食 路食 蹉来之食 转食 软食 辍食 逐食 造食 逶迤退食 道听耳食 遛食 鄙食 配食 酒食 醎食 采食 野食 量腹而食 钟鸣鼎食 铺食 锦衣玉食 闲食 雍食 雕盘绮食 零食 震食 非时食 靡衣偷食 颇食 食食 飨食 餍食 餐食 餔食 餟食 餧食 饘食 饥不择食 饥不暇食 饥不欲食 饥食 饩食 饭食 饮水啄食 饲食 饵食 饼食 馈食 馋食 馔食 鯨吞蠶食 鱼食 鲜衣好食 鲜食 鷇食 鸟食 鸡栖凤食 鸡鹜争食 鹑居鷇食 麤袍糲食 麤食 麦食 龙口夺食